icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Vlees in 2017: significante stijging in de handel

Ten gevolge van de stijgende consumptie en productie van vlees in 2017, kreeg ook de handel opnieuw een flinke boost. De globale stijging bedroeg in 2017 3,5%, waarbij de handel in alle vleessoorten steeg. Ondanks een recordstijging voor varkensvlees in 2016, steeg de handel ook in 2017 met 1,5%. Voor rundvlees, gevogelte en schapen- en geitenvlees bedroeg de stijging respectievelijk 4,8%; 4% en 1,9%. Behalve voor varkensvlees, steeg ook het exportaandeel van de productie voor alle vleessoorten.

China versus wereldimport: groot maar volatiel belang

Het aandeel van China in de wereldimport blijft enorm hoog, ondanks de daling voor varkensvlees. Deze importpositie brengt weliswaar hoge volatiliteitsrisico’s met zich mee voor de rest van de wereld en dit voornamelijk voor varkensvlees.

Aandeel China & HK in wereldimport.jpg

Varkensvlees

Groeiende export vanuit Zuid- en Noord-Amerika

De stijging in de handelscijfers voor varkensvlees met 1,5% is deels toe te schrijven aan de toegenomen export door grote varkensvleesproducenten. Bovendien hebben landen zoals Japan en Zuid-Korea, die traditioneel al veel invoeren, in 2017 nog meer ingevoerd. Wat de export betreft, zien we dat Canada, de Verenigde Staten, Mexico en Chili meer uitvoeren dan in 2016.

Handel varkensvlees.png

Beperkte EU-rol

Een opvallende daler is de Europese Unie. De export van Europees varkensvlees is namelijk met 13% gedaald ten opzichte van 2016. Dit heeft voornamelijk te maken met een terugval van de export naar China na recordjaar 2016. Op de Aziatische markt heeft de EU te kampen met concurrentie vanuit de VS en Canada. Bovendien zijn er slechts een beperkt aantal alternatieve markten voor varkensvet, dat voorheen bestemd was voor Rusland. De export naar Sub-Saharaans Afrika zit wel in de lift, weliswaar aan lage prijzen.

Rundvlees

De handelscijfers voor rundvlees zijn in 2017 gestegen met 4,8%. Brazilië, India en Australië zijn al jaren de belangrijkste netto-exporteurs. China blijft de dominante importeur van rundvlees.

Sterke vraag in Azië en MENA

Een van de redenen voor de stijging in de handel is de sterke vraag in bijna heel Azië. China bijvoorbeeld importeert 6% meer dan in 2016. In 2017 koos het land voornamelijk voor rundvlees afkomstig uit Australië, Uruguay en Brazilië. Ook Japan importeert significant meer dan in 2016, namelijk 18%. De Japanners geven daarbij de voorkeur aan vlees uit de VS, Australië en Canada.

Ook de landen in de MENA-regio (Middle East & North Africa) importeerden 6% meer in vergelijking met 2016. Dit heeft vooral te maken met een krap aanbod en een productie die de groeiende vraag niet kan bijhouden.

Handel rundvlees.png

Groeiende export vanuit de EU, het Amerikaanse continent en Australië

Zowel in Noord- als Zuid-Amerika, maar ook in de EU, India en Australië steeg de uitvoer van rundvlees.

Europese Unie

De uitvoer vanuit de EU ging met een stijging van 13% fors de hoogte in. MENA vormt daarbij een belangrijke groeimarkt en ook enkele Aziatische markten zoals Hongkong en de Filipijnen schuiven naar voor in de tabellen. Dankzij de nabijheid zit ook de levende uitvoer van runderen naar Turkije in de lift.

Amerika

Canada en de VS doen het goed op de Aziatische markt. Voor Mexico blijft de VS de belangrijkste rundvleesleverancier. Ondanks het carne fraca-schandaal steeg ook de uitvoer van Brazilië met 9%. De verminderde export naar de EU kon het land opvangen door een hogere uitvoer naar onder meer Rusland en de MENA-landen.

Australië

Ook Australië kon opnieuw meer uitvoeren na de herstelling van het krappe aanbod in 2016. Australisch vlees ging voornamelijk naar Noord-Amerika, China en Japan.

Handel rundvlees (2).png

Opnieuw stijgende handelscijfers verwacht voor 2018

Voor 2018 zijn de verwachtingen alvast opnieuw optimistisch. Men verwacht dat de handel dezelfde groeitrend als in 2017 zal volgen. Dit onder meer dankzij een sterke stijging in de handel van rundvlees, gestuwd door een groeiende export vanuit Noord- en Zuid-Amerika, Australië en India. Daarnaast verwacht men ook een stijging van de export van varkensvlees vanuit Europa en Noord-Amerika énn een groeiende vraag naar gevogelte.