Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Afrikaanse varkenspest: België op weg naar de overwinning

De Belgische strategie om de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen te lijf te gaan en verdere verspreiding te voorkomen, werpt zijn vruchten af. Het aantal gevallen is sterk gedaald en het einde van het virus lijkt in zicht.

België is nog steeds vrij van Afrikaanse varkenspest bij gedomesticeerde varkens. Op 13 september 2018 werd de Afrikaanse varkenspest voor het eerst op het Belgisch grondgebied vastgesteld bij twee wilde everzwijnen in de buurt van Etalle, gelegen in de zuidelijkste provincie van België, de provincie Luxemburg. Tot op heden zijn 4970 wilde zwijnen geanalyseerd, waarvan 833 gevallen positief bevonden werden. Vanaf maart 2019 is het aantal gevallen in België sterk teruggelopen en de verdere verspreiding van het virus werd verhinderd. Dat is het resultaat van strenge maatregelen die geïmplementeerd werden door de bevoegde autoriteiten.

De laatste AVP-uitbraak bij een recent gestorven dier, dateert van 11 augustus 2019. Dat was het enige geval in augustus. Sinds september werden geen nieuwe  gevallen ontdekt, enkel nog besmette beenderen. In 4 van de 6 gevallen waren de overblijfselen meer dan 6 maanden oud. Het laatste wilde everzwijn, dat met AVP besmet was, zou ergens tussen begin juli en begin oktober 2019 overleden zijn.

De vooruitzichten voor België zijn dus positief. Tsjechië herwon in maart 2019 zijn AVP-vrije status en naar verluidt zal België mogelijk het volgende land zijn, aldus de EFSA[1]. In beide landen ging het om een geïsoleerde introductie, ver verwijderd van andere haarden.

Grafieken-NL5.jpg

[1] EFSA Journal 18 December 2019 - Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2018 to October 2019)