icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

België hernieuwt toegang op verschillende markten na AVP-vrije status

 

 

Op 21 december 2020 bevestigde de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) de AVP-vrije status van alle Belgische varkens. Die was in september 2018 ingetrokken als gevolg van de uitbraak van AVP (Afrikaanse varkenspest) in de everzwijnenpopulatie. 

Voorafgaand aan de publicatie van de OIE heeft het Belgische FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) de OIE alle nodige gegevens verstrekt waaruit blijkt dat België al meer dan een jaar AVP-vrij is: een noodzakelijke voorwaarde om de AVP-vrije status te kunnen claimen. 

Gedurende deze hele periode is België erin geslaagd om zijn gedomesticeerde varkens AVP-vrij te houden. 

Daadkrachtige en consequente maatregelen hebben geleid tot de uitroeiing van AVP in de everzwijnenpopulatie 

Vanaf het begin van de uitbraak in september 2018 was de strategie van België om AVP uit te roeien bij de everzwijnenpopulatie. Er werd een grote verscheidenheid aan maatregelen en acties genomen: omheiningen, bossen gesloten voor het publiek, een intensief zoek- en vernietigingsprogramma, jagen en in de val lokken… Deze hebben stuk voor stuk bewezen belangrijke factoren te zijn bij het bereiken van de doelstelling. 

Na slechts één jaar werden er geen nieuwe positieve gevallen ontdekt. In totaal werden 5.422 everzwijnen onderzocht: 833 werden positief bevonden op AVP. Het laatste bevestigde positieve geval van AVP op een vers everzwijnkarkas dateert van 11 augustus 2019. 

Belangrijk: de gedomesticeerde varkensstapel werd altijd veilig en vrij van AVP gehouden 

België is een van de belangrijkste producenten van varkensvlees in Europa. Het exporteert meer dan twee derde van zijn varkensvleesproductie. Om deze belangrijke sector te beschermen, was het van cruciaal belang om te voorkomen dat de ziekte de gedomesticeerde stapel zou besmetten. 

Naast de uitgebreide regels voor bioveiligheid die al van kracht waren, werden er extra maatregelen genomen. Dit betekent onder meer dat elk ziek varken op AVP getest moet worden, ongeacht de symptomen. Tot op heden zijn er meer dan 22.000 stalen negatief – en er komen er nog steeds bij. 

Hoge alertheid dankzij continue monitoring en controle 

Ondanks de herwonnen AVP-vrije status zal België in de toekomst blijven controleren op dierziekten, zowel in de gedomesticeerde stapel als in de wilde varkenspopulatie. De toezichts- en controlemaatregelen blijven voorlopig van kracht. 

De Europese wetgeving had de AVP-vrije status van België al opnieuw bekrachtigd 

De OIE-publicatie volgt op het besluit van de Europese Commissie van 20 november 2020 om de gereguleerde gebieden, die na de uitbraak van het virus bij everzwijnen waren ingesteld, af te schaffen. 

Belgisch varkensvlees zal binnenkort weer overal beschikbaar zijn 

De afgelopen decennia heeft België varkensvlees geëxporteerd naar meer dan 70 landen. Aangezien België transparant communiceert met zijn handelspartners over de hele wereld krijgen de importerende landen alle informatie die noodzakelijk is om de handel weer op gang te brengen. Ondertussen hebben verschillende landen het embargo voor Belgisch varkensvlees opgeheven, terwijl in andere landen de onderhandelingen nog lopen. De heropstart van de export naar derde landen is niet alleen belangrijk voor de Belgische exporteurs, het beïnvloedt ook de Europese handel.