Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Export van Belgisch varkensvlees 2017

De export van Belgisch varkensvlees bedroeg in 2017 in totaal 797 017 ton. Dit is 3,9% minder dan in 2016. Op lange termijn (ten opzichte van 5 en 10 jaar geleden) blijft de export stabiel. Het overgrote deel van het Belgisch varkensvlees, namelijk 89% gaat naar landen binnen de Europese Unie. De export binnen de Unie zakt met 3%, die naar derde landen met 10,4%.

Export naar de Europese Unie

Top 3 blijft behouden

Net als in 2016 blijven onderstaande landen de belangrijkste exportmarkten voor Belgisch varkensvlees:

1. Duitsland: 257 137 ton pw (2017); stabiele uitvoer ten opzichte van 2016

2. Polen:178 453 ton pw (2017); - 5,1% ten opzichte van 2016 maar + 9,9% (CAGR) ten opzichte van 2012 en + 32,7% (CAGR) ten opzichte van 2007.

3. Nederland: 90 621 ton pw (2017); + 11,7% ten opzichte van 2016.

Belgische varkensvleesexport per bestemming.png

Export naar Nederland

Als deel van de Benelux is Nederland al jaren een belangrijke handelspartner voor België als het gaat om varkensvlees. Ten opzichte van 10 jaar geleden blijft de export van Belgisch varkensvlees naar onze noorderburen dan ook nagenoeg stabiel. Nederland is al jarenlang een belangrijke markt voor onze eetbare bijproducten. De uitvoer ervan bedroeg dan ook 42% van de totale uitvoer of 38 469 ton pw. Hierna volgt de uitvoer van vlees: 32 256 ton pw (36%), karkassen: 12 109 ton (13%) en tot slot varkensvet: 7 786 ton (9%). Ten opzichte van 10 jaar geleden zien we dat vooral de uitvoer van karkassen (CAGR: +3,5%) en eetbare bijproducten (CAGR: +4%) licht stijgt. De uitvoer van varkensvet (CAGR: -7,6%) is dan weer gedaald in deze periode.

Belgische varkensvleesexport_2013-2017.png

Veranderingen in de Europese markt

Frankrijk dat vorig jaar nog onze vierde exportmarkt was, is intussen teruggezakt naar de 7de plaats. De export daalde van 43 075 ton pw in 2016 naar 20 385 ton pw in 2017, een daling van maar liefst 52,7%. Ook ten opzichte van 5 en 10 jaar geleden is de export gedaald. De laatste 5 jaar daalde de export jaarlijks gemiddeld met 7,8% en de laatste 10 jaar met 6,6%.

Tsjechië daarentegen wordt een steeds belangrijkere exportmarkt als we de uitvoercijfers bekijken. De export naar dit land groeit al enkele jaren en bereikte in 2017 met 31 448 ton pw een hoogtepunt. Zowel op korte, alsook op middellange en lange termijn gaan de exportcijfers in stijgende lijn: + 7,3% t.o.v. 2016; + 10,1% (CAGR) t.o.v. 2012 en + 26% (CAGR) t.o.v. 2007.

Ook de export naar Litouwen en Roemenië is in 2017 sterk gestegen. In 2017 voerde België 10 488 ton varkensvlees uit naar Litouwen, een stijging van 15,2% ten opzichte van 2016. Naar Roemenië werd 7 818 ton varkensvlees uitgevoerd, een stijging van 32,9% ten opzichte van 2016. In vergelijking met 10 jaar geleden blijft de export naar Roemenië wel nagenoeg stabiel.

Export naar Azië

De export van Belgisch varkensvlees naar Oost- en Zuidoost-Azië zakte in 2017 met 11,7% ten opzichte van 2016. De grootste dalers zijn Vietnam, Maleisië en Singapore. In vergelijking met 5 jaar geleden zijn de exportcijfers een pak positiever. Zo bedraagt de samengestelde jaarlijkse groei van de export naar Vietnam 77,7% ten opzichte van 2012, voor China bedraagt dit 57,2% en voor de Filipijnen 10,2%. Zuid-Korea blijft stabiel en Japan gaat met ongeveer een samengestelde jaarlijkse groei van -5% licht achteruit.

Belgische varkensvleesexport extra-EU.png

Export elders in de wereld

De uitvoer naar het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (CIS) steeg in 2017 met 14,5% naar 3 448 ton pw. Dit heeft vooral te maken met een sterke stijging van de uitvoer naar Azerbeidjan en Moldavië.

De export naar Centraal-Afrika bedroeg in 2017 4 523 ton pw of een daling van 21,5% ten opzichte van 2016. Een opvallende daler is bijvoorbeeld de Democratische Republiek Congo. Op korte maar ook middellange en lange termijn zien we dat voornamelijk de export naar Angola en Congo het goed doet. Het gaat in de eerste plaats om afvallen.

De West-Afrikaanse landen voeren dan weer meer Belgisch varkensvlees in, namelijk 3 247 ton pw of 7,5% meer dan in 2016. Voornamelijk dankzij een stijgende vraag in Ghana en Ivoorkust. Ook deze landen voeren hoofdzakelijk afvallen in.

Zowel de export naar Australië alsook naar Nieuw-Zeeland zakte in 2017 terug met 7,8% tot 4 631 ton pw. In vergelijking met 5 jaar geleden is de groei wel spectaculair, namelijk 149,8% (CAGR) voor beide landen.