Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Vlees in 2017: globale vleesproductie stijgt

De rentabiliteit van de vleesproductie krijgt een duwtje in de rug door de sterke vraag naar vleesproducten wereldwijd. Daarnaast zijn de lage voederkosten en de betere klimatologische omstandigheden mooi meegenomen en gaat de globale vleesproductie de hoogte in. Verschillende dierziektes (vogelgriep bij gevogelte en Afrikaanse varkenspest in de varkenssector) zorgen echter ook voor de nodige uitdagingen. Daarbovenop komt de herstructurering aan productiezijde in verschillende delen van de wereld.

Varkensvlees

Door een betere productiviteit stijgt de productie van varkensvlees wereldwijd en tegelijk herstelt de Chinese productie zich na een cyclische daling. In China is er een verschuiving aan de gang van de traditionele naar een moderne, industriële varkenshouderij. Dit gaat gepaard met een sterkere focus op voedselveiligheid en milieu. In Noord-Amerika heeft het optimisme in de sector geleid tot een grote capaciteitsuitbreiding. In Europa daalt de stapel maar de onverwachte prijsstijging door de grotere Chinese vraag deed sommige boeren hun uitstap uitstellen, terwijl andere boeren extra investeerden. Rusland op zijn beurt oogstte de voordelen van jaren overheidssteun en een protectionistisch beleid waardoor nu de vraag rijst of het grotere aanbod wel door de markt geabsorbeerd zal worden.

De productievere stapel, zwaardere karkassen en de expansie van de capaciteit samen met een verticale integratie zorgen ervoor dat export een sleutelelement wordt in de toekomstige ontwikkelingen in de industrie. De internationale concurrentie stijgt en protectionistische maatregelen worden geïnstalleerd.

Rundvlees

De wereldwijde productie van rundvlees steeg met 2,3% in 2017. Er wordt wel verwacht dat de groei in 2018 zal vertragen en zelfs zal dalen de komende jaren. De hoge veeprijzen zorgen voor meer slachtingen en de goede graascondities samen met de lage voederprijzen doen het gewicht toenemen in Noord- en Zuid-Amerika. De prijzen zullen echter beginnen dalen waardoor 2018 een keerpunt kan zijn in Amerika. In Australië gaat de productie terug in stijgende lijn na 2 jaar dalingen door het stijgende karkasgewicht als gevolg van betere graascondities. Ook in Europa nam de productie toe, onder andere door het groeiende aantal slachtingen van melkkoeien en een stijgend karkasgewicht. In 2018 wordt evenwel een stagnatie verwacht.   

De groei in de rundvleesproductie blijft beperkt tot een aantal landen en verschilt sterk van regio tot regio. De stijging doet zich vooral voor in het zuidelijk halfrond.

Globale vleesproductie 2015-2018.jpg