Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Vlees in 2018: globale vleesconsumptie neemt toe

Door de groeiende wereldbevolking en het stijgende beschikbare inkomen wordt er meer vlees gegeten. Het is zelfs zo dat de recente wereldwijde groei van de vleesconsumptie groter is dan die van vis.

Deze evolutie is toe te schrijven aan productiviteitswinst enerzijds en de betaalbaarheid anderzijds. Vlees is daardoor toegankelijker geworden voor veel mensen. Betere kwaliteit, convenience en een ruimere differentiatie wakkeren het verbruik aan, waardoor vlees ook steeds beter ‘in de markt gezet’ wordt. Daartegenover staat wel de perceptie dat vlees nog altijd duur is, en dat de sociale druk om vlees te minderen stijgt: negatieve publiciteit en toenemende milieu-, dierenwelzijn- en gezondheidsissues spelen hierbij een grote rol. Bovendien zitten vegetarisme en flexitarisme in de lift. Op langere termijn echter zal de consumptie van vlees blijven toenemen.

Europa: verwachtingen voor 2019

In Europa is het herstel van de vleesconsumptie gestabiliseerd. Tot 2018 was er een heropleving van de vleesconsumptie in Europa – door de bevolkingstoename, de economische groei, het groeiende aanbod en de gunstige prijs. Verwacht wordt dat de consumptie van rood vlees in 2019 zal dalen, terwijl de gevogelteconsumptie verder
zal stijgen.

Vleesconsumptie.jpg