Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Vaststelling Afrikaanse varkenspest in België

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft op 14 september 2018 de vaststelling van Afrikaanse varkenspest (ASF-virus) gemeld bij twee everzwijnen in het zuiden van de Belgische provincie Luxemburg. Deze regio heeft heel weinig gedomesticeerde varkens (het merendeel  van de gedomesticeerde varkens bevindt zich in het noordelijk deel van België). Het betreft een zeer besmettelijke virale ziekte die enkel varkens en everzwijnen treft.

Het is van belang om te stellen dat de situatie onder controle is en dat:

  1. Er GEEN besmettingsgevaar is voor de mens;
  2. Er tot nog toe GEEN verdere verspreiding is naar gedomesticeerde en in gevangenschap gehouden varkens bedoeld voor consumptie;
  3. Een geïnfecteerde ZONE werd ingesteld en de nodige MAATREGELEN tegen verspreiding werden genomen;
  4. De situatie VOORTDUREND OPGEVOLGD WORDT door alle betrokken instanties.

Bijkomende informatie betreffende de vaststelling van Afrikaanse varkenspest (ASF-virus) bij wilde everzwijnen in België

Voor alle officiële informatie omtrent Afrikaanse varkenspest, kan u terecht op de website van het Federaal Voedselagentschap.

Website Federaal Voedselagentschap