icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Komisja Europejska ratyfikuje: Belgia może zmniejszyć strefę dotkniętą ASF

18 maja br. Komisja Europejska ratyfikowała propozycję Belgii dotyczącą zmniejszenia strefy dotkniętej chorobą ASF (afrykański pomór świń) w Prowincji Luksemburg. Władze belgijskie wydzieliły strefę, w której chorobę ASF rozpoznano wyłącznie u dzików, aby zapobiec zakażeniom u świń domowych. „Zmniejszenie strefy to pozytywny sygnał wysyłany w kierunku państw, które wstrzymały import belgijskiej wieprzowiny” – mówi Denis Ducarme, belgijski minister rolnictwa.

Tuż po stwierdzeniu choroby ASF u dwóch dzikich świń 13 września 2018 roku, Federalna Agencja ds. Bezpieczeństwa Łańcucha Żywieniowego (FASFC), w porozumieniu z Komisją Europejską i ministrami,  wytyczyła obszar „zainfekowanej strefy” oraz „strefy buforowej”. Kilka świń domowych, które znalazły się w pierwotnej strefie zakażenia, zostało prewencyjnie zabitych między 27 września i 3 października 2018 roku. Mięso pochodzące z tych świń nie trafiło do łańcucha żywieniowego i nie było używane w przemyśle paszowym.

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ

Na terenie zainfekowanej strefy szybko wprowadzono wiele środków kontrolnych:

  • Podział na strefy

  • Usuwanie tusz dzików

  • Całkowity zakaz karmienia

  • Szczegółowe przepisy dotyczące polowań, w tym intensywnych polowań depopulacyjnych, wprowadzone zależnie od strefy, dzięki którym prawie cała populacja dzików w strefie II została wybita

  • Częściowy zakaz działalności człowieka na terenach leśnych

  • Budowa ponad 300 km koncentrycznie rozmieszczonych ogrodzeń

Na terenach graniczących z wydzielonymi strefami oraz w stadach hodowlanych prowadzone są aktywne działania nadzorcze. Podejmowane kroki udowadniają skuteczność realizowanej strategii, której celem jest utrzymanie choroby ASF w granicach dotkniętej nią strefy. Ostatni test, który dał pozytywny wynik zarażenia chorobą ASF w przypadku „świeżej” tuszy, dotyczył nieżyjącego dzika znalezionego w obszarze strefy 11 sierpnia 2019 roku. Od tamtego czasu odnotowano jeszcze 6 przypadków rozpoznania choroby ASF, ale wszystkie dotyczyły kości dzików, które zmarły kilka miesięcy wcześniej.

ZMNIEJSZENIE ZAINFEKOWANEJ STREFY

Belgia zaproponowała zmniejszenie pierwotnie wyznaczonej strefy. Jej propozycja została ratyfikowana przez Komisję Europejską. Zmniejszenie strefy (zacieniony obszar) dotyczy części „zainfekowanej strefy” (strefa II) znajdującej się w ramach „strefy buforowej” (strefa I), w której nie stwierdzono żadnych zakażeń wirusem ASF od 17 lutego 2019 roku.

Zonen_1.jpg

CIĄGŁE OBSERWACJE W STREFACH I POZA NIMI ORAZ AKTYWNE MONITOROWANIE STAD ŚWIŃ HODOWLANYCH OTWIERAJĄ DRZWI W KIERUNKU UWOLNIENIA BELGII OD ASF

Od chwili stwierdzenia pierwszego zakażenia chorobą ASF u dzika, Belgia z sukcesem prowadzi działania mające na celu zabezpieczenie hodowli świń domowych i dzików przed zakażeniem ASF. Jeśli nie stwierdzi się nowych przypadków zakażenia ASG u dzików, Belgia może odzyskać status państwa wolnego od ASF jesienią 2020 roku. Denis Ducarme, belgijski minister ds. rolnictwa, mówi: „Musimy zachować czujność, aby umożliwić Belgii odzyskanie status państwa wolnego od ASF. Pozwoli to na zniesienie embarg eksportowych nałożonych na naszą wieprzowinę”.

W całym tym okresie belgijska wieprzowina pozostaje wolna od zakażenia wirusem ASF, jest zdalna do spożycia oraz dostępna do eksportu. Stąd też wewnątrzwspólnotowy handel belgijską wieprzowiną cały czas był swobodny. Jednak niektóre kraje spoza UE zawiesiły import belgijskiej wieprzowinyRatyfikowanie belgijskiej propozycji przez Komisję Europejską to ważny krok na drodze ku ponownemu otwarciu się tych rynków.

Najnowsze informacje o podejmowanych działaniach i aktualnej sytuacji w Belgii: www.fasfc.be/outbreaks-african-swine-fever