icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Kraje ościenne głównymi rynkami eksportowymi belgijskiej wołowiny

W 2019 roku Belgia wyeksportowała 172 973 tony wołowiny. Było to o 24 294 tony lub 12% mniej niż rok wcześniej. Główną przyczyną takiej sytuacji było zmniejszenie pogłowia bydła i mniejsza produkcja wołowiny. Około 93% belgijskiej wołowiny trafiło do krajów UE, a pozostałe 7% do państw trzecich.

Spadek produkcji

W 2019 roku w Belgii było 2 373 100 sztuk bydła. Odpowiada to mniej więcej wielkości hodowli w 2018 roku. Jednak produkcja wołowiny spadła o 263 750 ton cwe, co oznacza spadek o 4,9% lub 13 560 ton w porównaniu do 2018 roku. W ujęciu pięcioletnim spadek wynosił 0,5% rok do roku.

UE: eksport do głównych odbiorców w UE spada

Na rynki trzech największych krajów sąsiedzkich Belgii, czyli Holandii, Francji i Niemiec, trafiło 73% łącznego eksportu belgijskiej wołowiny w 2019 roku. Jednak wielkość eksportu do tych krajów spadła: w przypadku Holandii o 10%, Francji o 1,4%, a Niemiec o 19%.

W pierwszej piątce importerów znalazły się jeszcze Włochy i Luksemburg. Wyjątkowo w przypadku Luksemburga eksport belgijskiej wołowiny wzrósł o 17%  i osiągnął wartość 4 316 ton. Eksport do pozostałych krajów z czołowej dziesiątki zmalał.

Eksport belgijskiej wołowiny.jpg

Państwa trzecie: Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana kluczowymi partnerami

Pomimo spadku eksportu do Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej oba kraje pozostały głównymi rynkami eksportowymi belgijskiej wołowiny poza UE. Wybrzeże Kości Słoniowej, które zaimportowało 4 227 ton wołowiny (spadek o 17% w porównaniu z 2018), uplasowało się na szóstej pozycji w ogólnym rankingu. Ghana, której import wyniósł 2 536 ton (spadek o 59% w porównaniu z 2018), znalazła się na dziesiątym miejscu.

76% eksportu belgijskiej wołowiny stanowiły kawałki mięsa, w tym głównie świeże ćwiartki (29%), świeże odkostnione kawałki (21%) oraz świeże przednie ćwiartki (10%). Pozostałą część – 24% eksportu –  stanowiły produkty uboczne.

Eksport belgijskiej wołowiny (z podrobami).jpg