icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

„WIZJA 2024” AMCRA: 75% mniej antybiotyków w belgijskiej paszy, 65% mniej w łącznym użyciu

Od 2011 dedykowana jednostka w Belgii rejestruje stosowanie antybiotyków u zwierząt w Belgii. Umowa między rządem belgijskim i partnerami branży zakłada realizację celu zmniejszenia do 2020 roku łącznego stosowania antybiotyków u zwierząt hodowlanych o 50% względem 2011 roku. Do osiągnięcia tego celu brakuje niecałe 10%, stąd AMCRA ogłosiła cztery nowe cele, zawarte w „Wizji 2024”.

Zawarte w 2016 porozumienie między rządem belgijskim a partnerami branży obejmowało trzy cele dotyczące zmniejszenia stosowania antybiotyków w sektorze zwierząt.

  1. Zmniejszenie stosowania antybiotyków w paszy dla zwierząt o 50% do 2017
  2. Zmniejszenie stosowania krytycznie istotnych antybiotyków o 75% do końca 2020
  3. Zmniejszenie łącznego stosowania antybiotyków u zwierząt hodowlanych o 50% do końca 2020

Pierwsze dwa cele zostały osiągnięte z zapasem w 2017. AMCRA kontynuuje prace nad spełnieniem trzeciego celu, tak aby zrealizować go w ustalonym terminie. „2020 to ważny rok i wymaga dodatkowych wysiłków” – mówi Prof. Dr. Jeroen Dewulf, przewodniczący AMCRA. Na koniec 2019 roku łączne stosowanie antybiotyków u zwierząt hodowlanych spadło o 40,3% w porównaniu do 2011.

AMCRA niedawno ogłosiła nowy plan „Wizja 2024”. „Kontynuujemy poprzedni plan i zakładamy, że osiągniemy cele zawarte w Wizji 2020” – mówi Dr Fabiana Dal Pozzo, koordynatorka w AMCRA.

„Wizja 2024” zawiera cztery cele:

1. Określenie wartości granicznych na poziomie farmy oraz 1% wysokich użytkowników

Wartości graniczne zostaną zdefiniowane dla niskich użytkowników (zielone strefa), średnich użytkowników (żółta strefa) i wysokich użytkowników (czerwona strefa). Wartości graniczne zostaną zdefiniowane w taki sposób, aby osiągnąć cel 50 mg/kg biomasy dla wszystkich gatunków zwierząt do końca 2024 roku.  

Wysocy użytkownicy (czerwona strefa) będą aktywnie monitorowani i nadzorowani. W ich przypadku celem jest osiągnięcie sytuacji, w której nie więcej niż 1% firm znajduje się w czerwonej strefie i tylko okazjonalnie (nie w dwóch kolejnych raportach).

2. Nakierowanie ogólnego użycia antybiotyków na średnie użycie w Europie

Średnie użycie antybiotyków w Europie wynosi około 50 mg/kg biomasy i w ostatnich latach pozostaje stosunkowo  niezmienne. Stopniowe zmniejszenie stosowania antybiotyków w Belgii powinno w efekcie doprowadzić stosowanie antybiotyków do poziomu 50 mg/kg biomasy do końca 2024. Zakładając, że cel zmniejszenia o 50% do 2020 roku zostanie osiągnięty, konieczne będzie zmniejszenie stosowania antybiotyków o kolejne 15%, aby osiągnąć spadek o 65% względem 2011 roku.

3. Zmniejszenie stosowania kolistyny do maksymalnie 1 mg/kg biomasy

W 2018 roku zastosowanie kolistyny wyniosło 1,69 mg/kg, czyli o 64,4% mniej niż w 2011. Aby dalej ograniczyć jej użycie i zrealizować cel 1 mg/kg biomasy do końca 2024 przemysł produkcji paszy dla zwierząt zobowiązał się do zaprzestania stosowania kolistyny w paszy najpóźniej do końca 2021.

4. Zmniejszenie o 75% pasz wzbogacanych antybiotykami względem 2011

Aby osiągnąć te cele, zdefiniowano również 9 niezbędnych działań. Zbieranie i analizowanie danych jest nadal ważne, ale w „Wizji 2024” AMCRA idzie o krok dalej. Weterynarze będą zobowiązani podawać dane dotyczące użycia antybiotyków i te również będą poddawane analizie. W sytuacji stwierdzenia nadmiernego podawania antybiotyków przygotowywany będzie plan naprawczy. Ponadto hodowcy i weterynarze będą przechodzić indywidualne szkolenia. Podejmowane wysiłki mają na celu zwiększenie ich świadomości.

Głównym celem „Wizji 2020” było zmniejszenie o połowę stosowania pasz z zawartością antybiotyków do 2017 roku. Ten cel został osiągnięty. Kolejny etap rozpoczyna się teraz. AMCRA spróbuje ograniczyć stosowanie pasz wzbogacanych antybiotykami o 75% względem 2011.