icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Belgia odzyskuje status kraju wolnego od ASF i dostęp do wielu rynków

 

 

W dniu 21 grudnia 2020 Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) potwierdziła brak występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świniowatych w Belgii. Kraj utracił status wolnego od ASF we wrześniu 2018 w wyniku pojawienia się choroby ASF u przedstawicieli populacji dzików.  

Przed ogłoszeniem decyzji przez OIE belgijska Federalna Agencja ds. Bezpiecznego Łańcucha Żywieniowego (FASFC) przekazała tej organizacji wszystkie dane niezbędne do udowodnienia, że Belgia jest od ponad roku wolna od ASF. Spełnienie tego warunku jest konieczne, aby uzyskać status kraju wolnego od ASF.  

Przez cały ten okres Belgia z powodzeniem zapobiegała rozprzestrzenieniu się choroby na hodowle trzody chlewnej. 

Zdecydowane i spójne działania pozwoliły wyeliminować chorobę ASF w populacji dzików  

Od momentu stwierdzenia pierwszych przypadków choroby ASF we wrześniu 2018 roku działania Belgii koncentrowały się na wyeliminowaniu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzików. Podjęto szereg działań na różnych płaszczyznach. Budowano ogrodzenia, zakazywano wstępu do lasów, prowadzono intensywne działania w celu zidentyfikowania wszystkich przypadków zachorowań i ich wyeliminowania, prowadzono odstrzał – wszystkie podjęte kroki okazały się kluczowe do osiągnięcia celu.  

Po upływie zaledwie jednego roku nie stwierdzono żadnych nowych przypadków zachorowań. Łącznie pod kątem ASF przebadano 5 422 dziki. Spośród nich u 833 testy dały wynik pozytywny. Ostatni przypadek zakażenia wirusem ASF w przypadku świeżej tuszy dzika pochodzi z sierpnia 2019 roku.  

Ważne: hodowle trzody chlewnej były cały czas bezpiecznie i wolne od ASF 

Belgia jest jednym z kluczowych w Europie producentów wieprzowiny. Eksportuje ponad dwie trzecie swojej produkcji. Aby zapewnić ochronę tego sektora, fundamentalne było niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się choroby na stada hodowlane. 

Obowiązujące w Belgii surowe zasady bezpieczeństwa biologicznego wzmocniono dodatkowymi działaniami i środkami. Obejmują one między innymi testowanie wszystkich chorych świń pod kątem ASF niezależnie od występujących u nich symptomów. Wszystkie dotychczas wykonane testy – a wykonano ich już ponad 22 tysiące – dały wynik ujemny.  

Utrzymana wysoka czujność dzięki ciągłemu monitoringowi i kontroli 

Pomimo odzyskania statusu kraju wolnego od ASF Belgia nadal będzie monitorować choroby u zwierząt zarówno hodowlanych, jak i dzikich. Działania nadzorcze i kontrolne będą prowadzone do odwołania.  

Komisja Europejska już ogłosiła Belgię wolną od ASF  

Decyzja OIE jest wynikiem decyzji podjętej przez Komisję Europejską w dniu 20 listopada 2020 roku, znoszącej regulowane strefy ustanowione w Belgii po pojawieniu się wirusa u dzików.   

Belgijska wieprzowina już wkrótce będzie znowu dostępna na całym świecie 

Od kilku dekad Belgia eksportuje swoją wieprzowinę do ponad 70 krajów. Ponieważ swoim partnerom handlowym na świecie zawsze przekazuje transparentne i przejrzyste informacje, już niedługo importerzy otrzymają wszystkie informacje niezbędne do wznowienia relacji handlowych. W międzyczasie niektóre kraje już zniosły embargo na belgijską wieprzowinę. W wielu innych krajach trwają rozmowy. Oprócz handlu europejskiego, dla belgijskich eksporterów ważne jest wznowienie eksportu do krajów poza UE.