icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Eksport wieprzowiny z Belgii w 2017

W 2017r. Belgia sprzedała za granicę w sumie 797,017 ton wieprzowiny. Jest to o 3.9% mniej niż w roku 2016. W perspektywie wieloletniej (porównując okresy do 5 i 10 lat wstecz) eksport wieprzowiny pozostaje na stabilnym poziomie. 89% belgijskiej wieprzowiny jest sprzedawane na rynkach Unii Europejskiej. W ostatnim roku spadł on o 3%, podczas gdy eksport do krajów pozaeuropejskich spadł o 10.4%.

Unia Europejska

TOP 3 bez zmian

Podobnie jak w 2016r., największymi rynkami eksportowymi dla belgijskiej wieprzowiny są:

1. Niemcy: 257,137 ton w 2017; stabilny eksport w porównaniu z 2016

2. Polska: 178,453 ton w 2017; - 5.1% porównując z 2016, ale + 9.9% łącznej wartości rocznej sprzedaży od 2012 i + 32.7% łącznej wartości rocznej sprzedaży od 2007.

3. Holandia: 90,621 ton w 2017; + 11.7% w porównaniu z 2016r.

Belgische varkensvleesbestemmingen 2017

Eksport do Polski

W ostatnim dziesięcioleciu Polska stała się jednym z najważniejszych rynków dla belgijskiej wieprzowiny. Od 2007 do 2017 roku łączna roczna stopa wzrostu osiągnęła 32.7%. Belgijscy producenci sprzedają do Polski głównie półtusze. W 2017 roku stanowiły one aż 92% sprzedanego wolumenu (164 491 ton). W 2017r. sprzedano też 13 289 ton mięsa, 462 tony podrobów i 211 ton tłuszczu.

Zmiany na rynku europejskim

Francja, która do 2016 r. była czwartym rynkiem eksportowym, spadła na miejsce 7. Eksport do Francji spadł z 43,075 ton w roku 2016 do 20,385 ton w roku 2017, co daje spadek nie mniejszy niż 52.7%. Również w perspektywie wieloletniej widać spadki: 7.8% w perspektywie 5-letniej oraz 6.6% w perspektywie 10-letniej.

Jednocześnie, znaczącym rynkiem dla belgijskich producentów wieprzowiny stają się Czechy. Eksport do tego kraju systematycznie rośnie od kilku lat i w 2017r. Belgia sprzedała do Czech 31,448 ton mięsa wieprzowego. W perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej wskaźniki eksportu rosną odpowiednio o + 7.3% porównując z rokiem 2016; + 10.1% w perspektywnie od 2012 i + 26% od 2007.

Wzrósł również eksport wieprzowiny do Litwy i Rumunii. W 2017r. Belgia wyeksportowała na Litwę 10,488 ton mięsa, co daje zwyżkę 15.2% w porównaniu z rokiem 2016. Do Rumunii sprzedano z Belgii 7,818 ton wieprzowiny – wzrost o 32.9% w porównianiu z rokiem 2016. W perspektywie 10-letniej eksport do Rumunii pozostaje na stabilnym poziomie.

Belgian extrernal trade of pork: 2012-2017

Azja

Eksport begijskiej wieprzowiny do Wschodniej i Południowo-Wschodniej Azji spadł o 11.7% w porównaniu z rokiem 2016. Największe spadki zanotowano w wymianie eksportowej z Wietnamem, Malezją i Singapurem. Jednak w perspektywie 5-letniej wskaźniki eksportu sa znacznie bardziej optymistyczne. Dla przykładu, łączny wskaźnik rocznego wzrostu dla Wietnamu to aż 77.7% od 2012 roku, 57.2% dla Chin i 10.2% dla Filipin. Na stabilnym poziomie pozostaje Korea Południowa, a nieznaczne spadki notujemy w wymianie z Japonią (-5% łącznej rocznej stopy wzrostu od 2012r.).

Belgian extra eu pork exports: 2012-2017

Inne kierunki świata

Eksport do Wspólnoty Niepodległych Państw wzrósl w 2017r. o 14.5% do 3,448 ton, głównie dzięki znacznym wzrostom eksportu do Azerbejdżanu i Mołdawii.

Eksport do Afryki Centralnej w 2017r. wyniósł 4,523 ton – spadek o 21.5% w porównaniu z rokiem 2016. Największy spadek eksportu zanotowano z Demokratyczną Republiką Kongo. W perspektywie kilkuletniej wskaźniki nie są najgorsze w handlu w Angolą i Kongo, ale eksportowane są głównie podroby.

Dla kontrastu, kraje zachodnioafrykańskie importują więcej belgijskiej wieprzowiny. W 2017r. bylo to 3,247 ton, czyli 7.5% więcej niż w roku 2016. Głównym czynnikiem tego wzrostu było zwiększone zapotrzebowanie z Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej, które importują głównie podroby.

Eksport do Australii i Nowej Zelandii spadł o 7.8%. Belgia sprzedała tam w 2017r. 4,631 ton. Jendak w perspektywie 5-letniej, liczonej od 2012r., wzrost eksportu w tym kierunku jest spektakularny – wzrost o 149.8% dla obu państw.