Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Globalna konsumpcja mięsa rośnie

Coraz większe spożycie mięsa wynika z rosnącej liczebności globalnej populacji oraz jej rosnących dochodów. Zaobserwowany niedawno globalny wzrost konsumpcji mięsa jest nawet wyższy niż w przypadku ryb.

Można to wytłumaczyć z jednej strony wzrostem wydajności produkcji, a z drugiej zaś bardziej zasobnym portfelem konsumentów. Dzięki temu mięso znalazło się w zasięgu możliwości rosnącej grupy ludzi. Poprawiła się również pozycja mięsa na rynku. Za wyższą konsumpcję mięsa odpowiada jego wyższa jakość, lepsza dostępność i większa różnorodność. Z drugiej strony mięso nadal postrzega się jako drogie. Cały czas rośnie też presja społeczna, aby spożywać go mniej. Znaczącą rolę odgrywają w tym negatywna promocja oraz rosnące znaczenie kwestii ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i własnego zdrowia. Coraz większą popularnością cieszą się wegetarianizm i fleksitarianizm są. Jednak w długiej perspektywie czasowej spożycie mięsa będzie nadal rosnąć.

Europa: prognozy na 2019 rok

W Europie powrót do wcześniejszych poziomów konsumpcji mięsa ustabilizował się. Do 2018 rokurosnąca liczebność populacji, wzrost gospodarczy oraz przystępne ceny sprzyjały powrotowi do wcześniejszych poziomów konsumpcji mięsa. Oczekuje się, że od 2019 roku spożycie czerwonego mięsa będzie maleć, a drobiu – dalej wzrastać.

Vleesconsumptie.jpg