Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Światowy rynek mięsa: spadek produkcji i konsumpcji mięsa

Wybuch afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Azji odbija się na globalnym przemyśle mięsa. Po raz pierwszy od dawna, w 2019 roku globalna produkcja i konsumpcja mięsa spadły. Wcześniej spadki odnotowywane w przypadku jednego rodzaju mięsa były rekompensowane przez wzrosty w sektorach innych rodzajów mięsa. Teraz wpływ ASF w Chinach jest tak duży, że mniejsza produkcja w sektorze jednego mięsa nie może zostać zbilansowana zwiększoną produkcją innego rodzaju mięsa. W rezultacie globalny handel mięsa idzie ostro w górę z Chinami jako jego główną siłą napędową, co przekłada się na wzrosty cen.

Produkcja

Przed wybuchem ASF globalna produkcja mięsa zmierzała ku nadpodaży. W międzyczasie stało się jednak jasne, że w 2020 roku i w kolejnych latach choroba ASF znacząco zmieni rynek mięsa. Najbardziej na tej sytuacji skorzysta sektor mięsa drobiowego oraz producenci-eksporterzy wieprzowiny. Koszty paszy są pod kontrolą, a produkcja rośnie. Produkcja mięsa pochodzącego od zwierząt przeżuwających jest pod większą presją ze względu na współwystępowanie kilku czynników: kwestie klimatyczne oraz niska zyskowność hodowców hamują długoterminowe inwestycje.

Handel

Chiny są największym motorem wynoszącego 4,1% wzrostu globalnego handlu każdego rodzaju mięsa. Dzięki wyższemu zapotrzebowaniu w Chinach znacząco wzrósł handel wieprzowiny. To samo dotyczy mięsa drobiowego. Handel wołowiny również zwiększył się dzięki podaży na rynkach Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, dodatkowo wzmacnianej przez zwiększony ubój w Australii. W 2020 roku handel nadal będzie się rozwijać głównie w sektorze mięsa wieprzowego i drobiowego. Handel wołowiny też będzie szedł w górę, ale mniej zauważalnie ze względu na niedobory w ofercie głównie w Australii.

Spożycie

W 2019 roku globalne spożycie mięsa spadło o prawie 4%. Można to w całości przypisać zmniejszonej konsumpcji wieprzowiny spowodowanej niedostateczną podażą w Chinach i w innych krajach azjatyckich. Konsumpcja wołowiny nieznacznie wzrosła – o 1,3%, a drobiu – o 4,9%. Wyłączając Chiny, globalna konsumpcja wzrosła o 1,2%.

Spożycie ryb jest na zwycięskiej pozycji. Historycznie branża mięsa straciła udział w rynku w kategorii białek zwierzęcych na rzecz sektora rybnego. Jednak w ostatnich kilku latach, to mięso uzyskało lepszy od ryb skumulowany roczny współczynnik wzrostu (CAGR). Było to spowodowane wyższymi cenami ryb na niektórych rynkach oraz niewystarczającą podażą mięsa rybnego (pochodzącego z połowów ryb dzikich i hodowlanych).

Grafieken-PL (2).jpg

Belgia na globalnym rynku mięsa

Belgia to niewielki kraj na mapie świata, ale z pewnością ma swój udział w globalnym handlu mięsa. Będąc globalnym eksporterem wieprzowiny, ma przed sobą zaledwie 6 krajów o większym poziomie eksportu. Są to: Niemcy, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Dania, Holandia i Kanada.

Wygląda na to, że w 2019 roku Belgia wyeksportowała mniej niż w 2018 roku. Można to wyjaśnić 5-procentowym spadkiem uboju oraz wpływem ASF u dzików. Podjęta przez Belgów strategia zwalczania tej choroby przynosi rezultaty i sytuacja jest już pod kontrolą. Jest nadzieja, że kraj niedługo odzyska status wolnego od ASF.

Jeśli chodzi o wołowinę, Belgia zajmuje dobre 17. miejsce na światowej liście eksporterów. Również i w tym sektorze wielkość uboju w 2019 roku spadła w stosunku do roku poprzedniego.