Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Rośnie światowa konsumpcja mięsa

EUROPA

Ogólne spożycie mięsa w Europie się zwiększa. Wieprzowina i drób stanowią łącznie 80% całkowitej konsumpcji mięsa, a ich udział rośnie. Oczekuje się, że spożycie mięsa w 2018 roku będzie nieznacznie rosnąć (do czego przyczyni się głównie konsumpcja drobiu), a następnie zacznie ulegać stagnacji. Wzrost wystąpi głównie ze względu na lepsze warunki gospodarcze, zwiększenie populacji (wspomagane przez imigrację), rosnącą podaż oraz spadek cen. Jednak należy się spodziewać, że w najbliższych kilku latach dojdzie do stagnacji, ponieważ rynek będzie nasycony i będą występować rosnące obawy zdrowotne związane ze spożywaniem mięsa. Wyjątkiem będzie drób i ryby, których konsumpcja nadal będzie umiarkowanie rosnąć.

Względna zmiana konsumpcji

Maleje spożycie wieprzowiny w porównaniu do całkowitej konsumpcji mięsa w Europie. W 2017 roku na wieprzowinę przypadało tylko ponad 47% całkowitego spożycia mięsa na kontynencie, podczas gdy jeszcze w 2000 roku było to 51%. Cena wieprzowiny w ujęciu względnym również spada po krótkim wzroście w 2017 roku, co znajduje również odzwierciedlenie w bezwzględnych cenach tego mięsa. W przypadku wołowiny trend spadkowy, po dużym zmniejszeniu jej udziału w ostatnich latach, będzie się utrzymywał, by dojść do 18% ogólnej konsumpcji. Jednak cena wołowiny w ujęciu względnym wzrosła o około 170%.

ŚWIAT

Światowa konsumpcja mięsa wzrosła o nieznaczne 0,9%, do 313 mln ton CWE. Na poziomie globalnym wzrost konsumpcji drobiu wyniósł skromne 0,4% ze względu na problemy z podażą i kwestie zdrowotne dotyczące ptasiej grypy w Chinach. Z drugiej strony spożycie wieprzowiny wzrosło o 1%, przy szeroko rozpowszechnionych wzrostach i kilku spadkach. Najbardziej, bo o 1,7% wzrosła konsumpcja wołowiny, szczególnie w USA i w Chinach. Na 2018 rok przewiduje się, że globalne spożycie mięsa wzrośnie jeszcze bardziej, znowu głównie ze względu na wołowinę, z drobiem i wieprzowiną na kolejnych miejscach. Jednak Chiny zapewniają, że całkowity wzrost konsumpcji mięsa wzrostu zostanie spowolniony, zarówno w 2017, jak i w 2018 roku.

Vleesconsumptie