icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Wpływ pandemii COVID-19 na spożycie mięsa w Belgii

VLAM monitoruje zachowania konsumentów w Belgii za pomocą badań panelowych. Podczas corocznego okrągłego stołu organizowanego przez Belgian Meat Office, Kris Michiels, wewnętrzny doradca ds. marketingu, porównał zachowanie konsumentów do statku kontenerowego na morzu. W normalnych okolicznościach zachowanie konsumentów zmienia się bardzo wolno, podobnie statek przemieszcza się raczej powoli na spokojnych wodach. Jednak, gdy nagle pojawia się tsunami, statkiem od razu zaczyna bujać z boku na bok.  

Takim tsunami jest COVID-19. W Belgii, jak w wielu innych krajach, branża gastronomiczna została zamknięta, co zupełnie wyeliminowało konsumpcję poza domem. Konsumenci zostali zmuszeni do skorygowania swoich zachowań. Posiłki przyrządzane w domu stały się nową normą.  

Etapy pandemii COVID-19 i jej wpływ na zachowania konsumentów 

Tuż przed wprowadzeniem lockdownu w Belgii, gdy wirus rozprzestrzeniał się w Chinach, konsumenci przechodzili przez fazę zaprzeczenia. Branża detaliczna i gastronomiczna funkcjonowały bez problemów. W swoich wyborach konsumenci kierowali się dwoma najważniejszymi czynnikami: ceną i dogodnością. Oprócz tego byli też zainteresowani produktami lokalnymi i rzemieślniczymi, stanem klimatu, dobrostanem zwierząt... Jak zawsze.  

Po wprowadzeniu lockdownu Belgia weszła w fazę przygotowania. W tym okresie konsumenci gromadzili zapasy, gdyż obawiali się o ich dostępność w przyszłości. W miarę jak przystosowywali się do sytuacji, odpowiednio dostosowali swoje zachowania (faza dostosowania). Aby zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem, zmniejszyli częstotliwość zakupów, zwiększając ich jednorazową wartość, oraz zmienili ich porę. W wyniku zamknięcia punktów gastronomicznych zaczęli przygotowywać większą liczbę posiłków w domu.  

Zmiana kanałów zakupowych 

Jeśli chodzi o kanały zakupowe, najbardziej zyskały lokalne sklepy, dyskonty i sklepy specjalistyczne. Hipermarkety straciły: po okresie gromadzenia zapasów, wydatki konsumentów spadły. Po okresie spadków nastąpiła faza odrodzenia, ale nie trwała ona długo.  

Kryteria zakupu świeżej żywności 

VLAM20-045-PL-MeatNews-NAJAAR-2020-Grafiek_04.jpg

Dla ponad 75% Belgów najważniejszym kryterium robienia zakupów stało się ich bezpieczeństwo. Znacząco również wzrosło znaczenie lokalnych produktów. Ponad połowa konsumentów preferowała lokalne wyroby. Dla prawie 60% Belgów jeszcze ważniejsze niż wcześniej stały się kwestie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.  

Spowodowany koronawirusem kryzys zwiększył apetyt Belgów na regionalne produkty. To one zrobiły na nich trwałe wrażenie. Ponad 20% konsumentów zamierza pozostać przy lokalnych produktach nawet po ustopięniu pandemii. Po zakończeniu kryzysu zakupy produktów organicznych, gotowych dań oraz produktów wegetariańskich powróciły do poziomu sprzed kryzysu.  

VLAM20-045-PL-MeatNews-NAJAAR-2020-Grafiek_05.jpg

Wpływ koronawirusa na spożycie mięsa 

Od kwietnia do czerwca 2020 roku wzrosła konsumpcja w domu wszystkich rodzajów mięsa. Spożycie wołowiny wzrosło o 21%, wieprzowiny o 20%, cielęciny o 17%, a mieszanek mięsnych aż o 30%.  

W kategorii „mięso, drób oraz ryby, mięczaki i skorupiaki”, to mięso spożywano najczęściej: jego udział w domowej konsumpcji w okresie od kwietnia do czerwca wyniósł 56,3%. Drób odpowiadał za jedną trzecią konsumpcji, a ryby, mięczaki i skorupiaki zamknęły ten okres udziałem na poziomie prawie 12%. Substytuty mięsa stanowiły około 1% domowego spożycia.   

VLAM20-045-PL-MeatNews-NAJAAR-2020-Grafiek_06.jpg

 

Podsumowanie 

  • COVID-19 miał i nadal ma olbrzymi wpływ na to, gdzie i jak jedzenie jest kupowane i spożywane w Belgii. 

  • Ze względu na zamknięcie restauracji, telepracę... wzrosło spożycie w domu świeżych produktów, zwłaszcza mięsa,. W drugim kwartale 2020 spożycie świeżego mięsa było o 23% większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Mieszanki różnych rodzajów mięs zyskały najwięcej. 

  • W pierwszym okresie kryzysu największy wzrost odnotowały sklepy typu convenience i dyskonty. W drugim kwartale sklepy dyskontowe typu hard discount uzyskały najwyższą stopę wzrostu, zwłaszcza w kategorii mięsa.  

  • Wpływ COVID-19 na zwyczaje żywieniowe Belgów jest jednak ograniczony: produkty zazwyczaj spożywane w domu uzyskują nieznacznie lepsze wyniki niż produkty zazwyczaj spożywane poza domem (np. wołowina). Ogólnie Belgowie utrzymali swoje zwyczaje żywieniowe i korzystają z mniej więcej tych samym produktów co wcześniej (chociaż konsumpcja w domu wzrosła).  

  • Mimo że Belgowie planują kupować więcej regionalnych i zdrowych produktów w przyszłości, można założyć, że w kontekście nadciągającego kryzysu gospodarczego ważną (a może jeszcze ważniejszą)  rolę w decyzjach zakupowych nadal będzie odgrywać cena.