Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Wzrost handlu dla każdego rodzaju mięsa

Rosnącemu globalnemu popytowi na mięso towarzyszy rosnąca jego rodukcja. W zeszłym roku wyniki handlowe poprawiły się dla każdego rodzaju mięsa. Udział eksportu w produkcji globalnej wzrósł w zeszłym roku w przypadku wołowiny, baraniny i koziny, utrzymał się na niezmienionym poziomie w przypadku wieprzowiny i nieznacznie spadł w przypadku drobiu.

Rok 2018 nie mógł obyć się bez sporów handlowych. Te najbardziej dotknęły Stany Zjednoczone i Brazylię. Niewykluczone, że Europa może skorzystać na wojnie handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami w kwestii eksportu wieprzowiny. Rosnąca rola krajów azjatyckich w globalnym imporcie mięsa oznacza coraz większą konieczność zawarcia w Azji umowy o wolnym handlu.

Co przyniesie 2019 rok?

Oczekuje się, że 2019 rok przyniesie dalszy wzrost handlu mięsem. Afrykański pomór świń (ASF) przede wszystkim spowoduje mocny wzrost handlu wieprzowiną. A może jest na to jeszcze za wcześnie? W kwestii zapotrzebowania Chin na mięso w kolejnych latach nadal istnieje kilka niepewności. Niedobór mięsa będący wynikiem afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie będzie trwać wiecznie i przyspieszy industrializację rolnictwa w Chinach.

Wołowina

Świat

Sektor wołowiny nadal rozwija się pomimo erozji cenowej obserwowanej po osiągnięciu niedawno poziomów szczytowych. Na przestrzeni ostatnich dekad populacja bydła systematycznie rosła. Ten trend aktualnie nieco spowalnia w Stanach Zjednoczonych i Brazylii, a w Kanadzie zupełnie się on zatrzymał. W Brazylii można zauważyć spowolnienie procesów likwidacji, a Australię ponownie dotknęła susza. Jaki ma to wpływ na produkcję? Ta sytuacja przekłada się na wysoki poziom ubojów wynikający z wysokich
cen bydła mimo, że te spadają. Konsumpcja wołowiny wzrosła w wyniku dużej podaży, a wysoki poziom popytu na import w krajach azjatyckich kompensuje zwiększoną podaż eksportu.

Europa

W Europie utrzymujący się na słabym poziomie popyt przekłada się na lepsze ceny.  Produkcja wzrosła o 2%, co było spowodowane zmniejszeniem stad mamek i letnimi
suszami. Doprowadziło to do niedoborów paszowych i wzrostu ubojów.

Z perspektywy handlowej nie ma żadnych zmian w wielkościach importu, a eksport nadal rośnie po krótkotrwałym spadku w 2018 roku. Europejski import wołowiny odnotował wzrost po wielu latach spadków. Coraz bardziej odczuwalny staje się wpływ kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA). Wielkość importu z Brazylii i Argentyny również zaczyna rosnąć po raz pierwszy od wielu lat, kiedy utrzymywała się na niskim poziomie.

Konsumpcja wołowiny w Europie wzrosła o 2,5%, co częściowo wynika z lepszej koniunktury gospodarczej i wzrostu dochodu konsumentów.

Wieprzowina

Świat

Analizowanie rynku wieprzowiny bez uwzględnienia Chin jako ważnego gracza jest w zasadzie niemożliwe. Globalna populacja trzody chlewnej nieznacznie spadła po procesach restrukturyzacji, które miały miejsce w Chinach, a te były pokłosiem kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności i ochroną środowiska. Pojawienie się w Chinach
afrykańskiego pomoru świń (ASF) dodatkowo przyspieszy i wzmocni procesy industrializacji. Oczekuje się jednak, że w innych krajach produkcji wieprzowiny populacja
żywca będzie rosnąć.

Prognozuje się, że w perspektywie średnioterminowej globalna produkcja wieprzowiny będzie rosnąć w związku ze zwiększoną wydajnością produkcji i restrukturyzacją. W perspektywie krótkoterminowej produkcja najpierw jednak spadnie w związku z większym odsetkiem śmiertelności trzody chlewnej i jej ubojem, będącymi skutkiem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF). Konsumpcja będzie kształtowana przez produkcję i w perspektywie średnioterminowej wzrośnie w 2019 roku po początkowym ograniczeniu podaży.

Mocny popyt w Azji w 2018 roku będzie jeszcze bardziej rosnąć w 2019 roku. Jednak niemożliwe jest oszacowanie, kiedy dokładnie przewidywane niedobory mięsa spowodują wyższy popyt w Chinach.

Europa

Przewiduje się, że produkcja wieprzowiny osiągnie wartości szczytowe w 2019 roku. W Europie Wschodniej utrzymanie poziomu produkcji jest trudne ze względu na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF). W Europie Zachodniej należy spodziewać się większego popytu z Chin i innych rynków eksportowych. Z drugiej strony kwestie środowiskowe i nowe zwyczaje konsumentów przyczyniają się do spadku spożycia tego mięsa.

W 2019 roku populacja trzody chlewnej w Europie będzie nadal rosnąć pomimo przewidywanego spadku liczby macior w kolejnych kilku latach. Wydajność biologiczna macior wzrasta każdego roku, co gwarantuje trwałość wzrostu wydajności. W perspektywie średnioterminowej populacja trzody chlewnej może się nieco skurczyć, prowadząc do nieznacznego spadku produkcji.

Prognozowany popyt na rynku chińskim i innych rynkach eksportowych spoza UE podwyższy cenę wieprzowiny europejskiej w 2019 roku przy założeniu, że nie dojdzie do wybuchu afrykańskiego pomoru świń u żadnego z ważnych graczy europejskich. Rynki eksportowe nadal są kluczem do utrzymania cen wieprzowiny i zapewnienia opłacalności jej produkcji.

UE-28 Produkcja wieprzowiny UE-28.jpg

UE-28 Eksport wieprzowiny.jpg