Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Belgian Meat Office to pierwszy kontakt z belgijskimi firmami eksportującymi wieprzowinę i wołowinę. Biuro eksportu mięsa, założone w 2003 r. pod patronatem VLAM, Flandryjskiej Rady ds. Rolnictwa, koordynuje promocję eksportu wieprzowiny i wołowiny poprzez wsparcie eksportu oraz promocję B2B.

Wsparcie eksportu

Belgian Meat Office stara się oferować belgijskim dostawcom wsparcie w zakresie działalności eksportowej, oparte na następujcej działalności:

 • Informacje rynkowe: zbieranie i przekazywanie ich członkom.
 • Back office: funkcjonuje jako platforma do rozwiązywania utrudnień w sprawach eksportowych.
 • Porady
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych: w przypadku kryzysu w sektorze mięsnym Belgian Meat Office będzie informował zarówno branżę, prasę, zagraniczne rządy, jak i firmy flamandzkie w ustrukturyzowany sposób.

Promocja business-to-business

Zagraniczna promocja koncentruje się wyłącznie na handlu i prasie branżowej. Promocja typu business-to-business oparta jest na szeregu działań i kampaniach prowadzonych na różnych rynkach docelowych, a mianowicie:

 • Kampanie prasowe dotyczące handlu: kampania reklamowa wspierająca wizerunki w prasie europejskiej i azjatyckiej - zarówno w Internecie, jak i poza nim.
 • Kampanie komunikacyjne: strona internetowa, broszury, biuletyny, media społecznościowe.
 • Działalnośc prospekcyjna: udział w kongresach i targach, organizacja dni kontaktowych itp.
 • Public relations: organizacja i przyjmowanie delegacji dziennikarzy, rządów i firm.

Organizacja

Członkowie różnych organizacji rolników (ABS i Boerenbond), ale także Febev (Federation of Belgian Meat) oraz prezesi głównych firm produkujących wieprzowinę i wołowinę tworzą komitet sterujący, który decyduje o strategii i działalności Belgian Meat Office. Ponadto Belgian Meat Office zatrudnia 4 osoby:

 • René Maillard, Manager: rene.maillard@vlam.be, tel. +32 2 552 81 22
 • Joris Coenen, Marketing Officer: joris.coenen@vlam.be, tel. +32 2 552 81 23
 • Lieselotte Desimpelaere, Marketing & Communication Officer: lieselotte.desimpelaere@vlam.be, tel. +32 2 552 81 24 
 • Michele Stynen, Communication Officer: michele.stynen@vlam.be, tel. +32 2 552 80 56

  VLAM vzw - Belgian Meat Office
  Koning Albert II-laan 35 box 50
  1030 Brussel
  meatinfo@vlam.be
  +32 2 552 81 20
  BE 0454 423 323