Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Zdiagnozowanie przypadków afrykańskiego pomoru świń w Belgii

W dniu 14 września 2018 r. Federalna Agencja ds.Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego (FASFC) przekazała informację o zdiagnozowaniu wirusa afrykańskiego pomoru świń (wirus ASF) u dwóch dzików na południu belgijskiej prowincji Luksemburg. W tym regionie Belgii występuje bardzo niewiele świń hodowlanych (większość hodowli świń znajduje się w północnej części Belgii). Ta  zakaźna choroba pochodzenia wirusowego atakuje wyłacznie świnie i dziki.

W chwili obecnej chcemy podkreślić, że sytuacja jest pod kontrolą i że:

  1. NIE istnieje ryzyko zarażenia ludzi;
  2. wirus NIE rozprzestrzenił się na trzodę chlewną hodowaną z przeznaczeniem do konsumpcji;
  3. wyznaczono granice STREFY zainfekowanej i powzięto niezbędne ŚRODKI, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa;
  4. sytuacja jest STALE MONITOROWANA przez wszystkie zaangażowane instytucje.

Dodatkowe informacje o wirusie afrykańskiego pomoru świń (ASF) wśród populacji dzików w Belgii

Wszystkie oficjalne informacje na temat afrykańskiego pomoru świń można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego.

STRONA INTERNETOWA FEDERALNEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO