icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

OIE potwierdza: Belgia odzyskała status wolnej od ASF

W dniu 21.12.2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) potwierdziła brak występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świniowatych w Belgii. Kraj utracił status kraju wolnego od ASF we wrześniu 2018 roku w wyniku pojawienia się ASF w populacji dzików.

ds. Bezpiecznego Łańcucha Żywieniowego (FASFC) przekazała tej organizacji wszystkie dane niezbędne do udowodnienia, że Belgia jest od ponad roku wolna od ASF. Jest to warunek konieczny do spełnienia, aby uzyskać status kraju wolnego od ASF.

Przez cały ten okres Belgia z powodzeniem zapobiegała rozprzestrzenieniu się choroby na hodowle trzody chlewnej.

Zdecydowane i spójne działania pozwoliły wyeliminować chorobę ASF w populacji dzików

Od momentu stwierdzenia pierwszych przypadków choroby ASF we wrześniu 2018 roku działania Belgii koncentrowały się na wyeliminowaniu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzików. Podjęto szereg działań na różnych płaszczyznach. Budowano ogrodzenia, zakazywano wstępu do lasów, prowadzono intensywne działania mające na celu identyfikację wszystkich przypadków i ich eliminację, prowadzono odstrzał – wszystkie podjęte kroki okazały się czynnikami kluczowymi do osiągnięcia celu.

W ciągu ostatniego roku nie stwierdzono żadnych nowych przypadków. Łącznie pod kątem ASF przebadano 5 422 dziki. Spośród nich u 833 testy dały wynik pozytywny. Ostatni przypadek stwierdzenia ASF w przypadku świeżej tuszy dzika pochodzi z sierpnia 2019 roku.

Ważne: hodowle trzody chlewnej były cały czas bezpiecznie i wolne od ASF

Belgia jest jednym z kluczowych w Europie producentów wieprzowiny. Eksportuje ponad dwie trzecie swojej produkcji. Aby zapewnić ochronę tego sektora, fundamentalne było niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się choroby na stada hodowlane.

Obowiązujące w Belgii surowe zasady bezpieczeństwa biologicznego wzmocniono dodatkowymi działaniami i środkami. Obejmują one między innymi testowanie wszystkich chorych świń pod kątem ASF niezależnie od występujących symptomów. Wszystkie dotychczas wykonane testy – a jest ich już ponad 22 tysiące – dały wynik ujemny.

Utrzymana wysoka czujność dzięki ciągłemu monitoringowi i kontroli

Pomimo odzyskania statusu kraju wolnego od ASF Belgia będzie nadal monitorować choroby u zwierząt zarówno hodowlanych, jak i dzikich. Działania nadzorcze i kontrolne będą prowadzone do odwołania.

Komisja Europejska już ogłosiła Belgię wolną od ASF

Decyzja OIE jest wynikiem decyzji podjętej przez Komisję Europejską w dniu 20 listopada 2020 roku, znoszącej regulowane strefy ustanowione po pojawieniu się wirusa u dzików.

Belgijska wieprzowina już wkrótce będzie znowu dostępna na całym świecie

Od kilku dekad Belgia eksportuje swoją wieprzowinę do ponad 70 krajów. Ponieważ swoim partnerom handlowym na świecie zawsze przekazuje transparentne i przejrzyste informacje, już niedługo importerzy otrzymają wszystkie informacje niezbędne do wznowienia relacji handlowych.

Odzyskanie przez Belgię statusu kraju wolnego od ASF na mocy decyzji OIE jest ulgą dla belgijskich dostawców wieprzowiny. Importującym belgijską wieprzowinę krajom przekażemy wszelkie informacje niezbędne do usunięcia ograniczeń wprowadzonych w związku z pojawieniem się ASF. Świetne wiadomości dla importerów!