Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Oświadczenie o wykorzystywaniu plików Cookie

1. INFORMACJE OGÓLNE

 • Niniejsze Oświadczenie o wykorzystywaniu plików cookie reguluje korzystanie z plików Cookie i podobnych technologii (takich jak funkcje reklamowe Google Analytics itp.) w ramach korzystania z naszej Strony Internetowej ("Strona Internetowa") i/lub wszelkich usług oferowanych na niej lub usług powiązanych (zwanych łącznie "Usługami"). Przetwarzanie danych zgromadzonych za pomocą tych technologii realizuje Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vzw [Flamandzkie Centrum promocji rolnictwa i rybołówstwa (VLAM) stowarzyszenie o charakterze niezarobkowym], jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie, z siedzibą w 1030 – Bruksela, Koning Albert II laan 35 skrzynka 50 z numerem w rejestrze przedsiębiorstw i spółek 0454.423.323, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w sprawie ochrony danych osobowych, chyba że wyraźnie określono inaczej, iż w danym przypadku to nie VLAM, lecz wyraźnie wskazana strona trzecia jest administratorem danych.

Oświadczenie o wykorzystywaniu plików cookie określa między innymi, jakie pliki cookie są wykorzystywane przez VLAM na stronie internetowej i jakie dane są na niej gromadzone przez VLAM oraz w jaki sposób VLAM wykorzystuje te dane, jak też sposób ochrony dany osobowych i prawa Użytkownika związane z danymi osobowymi.

 • Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na twardym dysku urządzenia, zawierające określone informacje, takie jak dane osobowe. Przy korzystaniu Użytkownika z naszej Strony Internetowej i /lub Usług, zbieramy i przetwarzamy również inne dane osobowe za pomocą plików cookie i podobnych technologii Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie i podobnych technologii, prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności.
 • Korzystając (kontynuując z korzystania) z naszej Strony Internetowej i Usług, Użytkownik potwierdza pełne zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem o wykorzystywaniu plików cookie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się w pełni z niniejszym oświadczeniem, opuszcza on Stronę Internetową z własnej inicjatywy i nie będzie w żadnym przypadku korzystać ze Strony i/lub z Usług, chyba, że z własnej inicjatywy zmieni preferencje dotyczące plików cookie, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszym Oświadczeniu o wykorzystywaniu plików cookie.  
 • VLAM zastrzega sobie prawo do (regularnej) zmiany Oświadczenia o wykorzystywaniu plików Cookie według własnego uznania. Takie zmiany, uzupełnienia lub zastąpienia, zostaną podane do wiadomości Użytkownika za pośrednictwem naszej Strony Internetowej a w odpowiednich przypadkach, za pośrednictwem Usług. Jeśli jako Użytkownik nie zgadza się Pan/Pani z tymi zmianami, uzupełnieniami lub zastąpieniem treści, prosimy o powiadomienie nas o tym za pomocą wiadomości e-mail na adres multimedia@vlam.be. W przypadku nieotrzymania powiadomienia o braku zgody w ciągu pięciu (5) dni roboczych po wprowadzeniu zmian, uzupełnień lub zastąpienia treści na naszej Stronie Internetowej lub w zakładce „Usługi”, uznaje się, że jako Użytkownik, zaakceptował(a) Pan/Pani wszystkie zmiany, uzupełnienia lub zastąpienia treści. Należy pamiętać, że wycofanie zgody na przedstawione warunki może oznaczać, że Użytkownik nie będzie już mógł korzystać ze Strony Internetowej i/lub Usług w całości lub w części.
 • Klikając na opt-in checkbox (chęć przyłączenia się) dot. ochrony prywatności w formularzach na Stronie Internetowej, Użytkownik oświadcza, że rzeczywiście przeczytał niniejsze Oświadczenie o wykorzystywaniu plików Cookie i zgadza się z nim. Oświadcza, że rozumie cele, dla których przetwarzane są jego dane osobowe. Użytkownik zgadza się również, że dalsze korzystanie ze Strony Internetowej i /lub Usług jest rozumiane jako ciągła zgoda. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wniosek e-mailem na adres multimedia@vlam.be.
 • Niniejsze Oświadczenie o wykorzystywaniu plików Cookie zostało ostatnio zaktualizowane dnia 30.05.2018.

2. jakie PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE wyKORZYSTujemy i DLACZEGO

 • Podczas korzystania z usług VLAM, VLAM lub dostawca usług internetowych może wykorzystywać pliki cookie (pliki danych na dysku urządzenia stacjonarnego lub mobilnego Użytkownika), sygnały nawigacyjne (wizerunki elektroniczne umieszczone w kodzie strony internetowej) lub podobne technologie. VLAM wykorzystuje te pliki cookie i podobne technologie, w celu gromadzenia danych, identyfikacji użytkownika, oferowania mu lepszych wrażeń na naszej stronie internetowej, pomiaru skuteczności  reklam, spersonalizowanych usług docelowych i ukierunkowanej reklamy i promocji oraz zapewnienia zaufania i bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej.
 • Strony Internetowe VLAM mogą wykorzystywać różne rodzaje plików cookie.

Podczas odwiedzin i/lub korzystania ze Strony Internetowej i /lub Usług, umieszczamy pliki cookie lub używamy podobnych technologii, pozwalających gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkownika. Strona internetowa może zawierać następujące pliki cookie i podobne technologie (lista obejmuje wszystkie Strony Internetowe VLAM, a niniejsza strona internetowa niekoniecznie wykorzystuje wszystkie wymienione poniżej pliki cookie):

Nazwa

Typ

Przeznaczenie (cel)

Okres przechowywania

Odpowiedzialny podmiot

zewnętrzny

_stid

HTTP cookie

Rejestruje unikalny identyfikator urządzenia użytkownika. Identyfikator ten służy do rejestracji liczby wizyt na Stronie.

Rok

Sharethis.com

_unam

HTTP cookie

Google Analytics: prowadzenie statystyk. Śledzenie, w jaki sposób użytkownik odwiedza Stronę, w celu ulepszenia usług i portali internetowych.

9 miesięcy

 

collect

Pixel

Służy do przesyłania danych o odwiedzinach i urządzeniach do Google Analytics. Plik cookie śledzi użytkownika na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych.

Do zakończenia sesji

Google.com

r/collect

Pixel

Nie sklasyfikowany

sessie

doubleclick.net

_sharethis_cookie_test_

HTTP cookie

Plik cookie mediów społecznościowych, który umożliwia udostępnianie naszej Strony.

Do zakończenia sesji

Sharethis.com

cookie-agreed

HTTP cookie

Rejestruje zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików cookie Strony Int.

99 dni

 

jStorage

HTTP cookie

Nie sklasyfikowany.

   

_gat

HTTP cookie

Używany przez Google Analytics do spowalniania szybkości żądania.

Do zakończenia sesji

Google.com

PHPSESSID

HTTP cookie

Przechowuje indentyfikator sesji użytkownika dla wszystkich żądanych stron.

Do zakończenia sesji

 

GPS

HTTP cookie

Rejestruje unikalny identyfikator na urządzeniach mobilnych, aby umożliwić śledzenie w oparciu o lokalizację geograficzną GPS.

Do zakończenia sesji

Youtube.com

VISITOR_info1_live

HTTP cookie

Plik mierzący przepustowość łącza użytkownika na stronach z zagnieżdżonymi filmami z serwisu YouTube

179 dni

Youtube.com

YSC

HTTP cookie

Rejestruje unikalny identyfikator, aby śledzić, jakie filmy z YouTube użytkownik widział.

Do zakończenia sesji

Youtube.com

cookiesaccepted

HTTP cookie

Pokazuje, że pozwolenie zostało udzielone.

Rok

 

ads/ga-audiences

Pixel

Wykorzystywany przez Google AdWords do ponownego zwrócenia się do użytkowników, którzy mogą stać się klientami na podstawie zachowania online odwiedzającego na różnych witrynach int.

Do zakończenia sesji

Google.com

PREF

HTTP cookie

Rejestruje unikalny identyfikator wykorzystywany przez Google do prowadzenia statystyk dotyczących sposobu, w jaki użytkownik wykorzystuje filmy z serwisu  YouTube na różnych witrynach int.

8 miesięcy

Youtube.com

AWSELB

HTTP cookie

Służy do równoważenia obciążenia witryny int. na różnych serwerach w celu optymalizacji czasów odpowiedzi.

Do zakończenia sesji

tag.crsspxl.com

CookieConsent

HTTP cookie

Umożliwia zapamiętanie zgody użytkownika na zasady wykorzystania plików cookie dla bieżącej domeny.

Rok

kustomaid.com

has_js

HTTP cookie

Rejestruje, czy użytkownik używa JavaScript.

Do zakończenia sesji

 

_ga

HTTP cookie

Rejestruje unikalny identyfikator, służący do generowania danych statystycznych na temat korzystania z witryny przez użytkowników

10 lat

Google.com

_gid

HTTP cookie

Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych na temat korzystania z witryny przez użytkowników

Do zakończenia sesji

 

SSESS[Unieke ID]

HTTP cookie

Plik cookie sesji naszego systemu zarządzania treścią, Drupal. Niezbędny do funkcjonowania strony internetowej. Na przykład ten plik cookie rejestruje, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie.

23 dni

 

_dc_gtm_UA-XXXXXXX-X

HTTP cookie

Prowadzenie statystyk. Śledzenie, w jaki sposób użytkownik odwiedza witrynę, w celu ulepszenia usług i portali internetowych.

Do zakończenia sesji

Google.com

_cfduid

HTTP cookie

Używany przez sieć partnerską Cloudflare do identyfikowania bezpiecznego ruchu sieciowego.

Rok

Bloglovin.com

_pinterest_cm

HTTP cookie

Używany przez Pinterest do śledzenia i rejestracji korzystania z usług.

2 lata

Pinterest.com

impression.php/#

Pixel

Używany przez Faceboka w celu rejestrowania reakcji na stronach z przyciskiem logowania do Facebooka

Do zakończenia sesji

Facebook.com

NID

HTTP cookie

Rejestruje unikalny identyfikator urządzenia powracającego użytkownika. Identyfikator używany do dostosowanych reklam

6 miesięcy

Google.com

bloglovin[session]

HTTP cookie

Nie sklasyfikowany

Do zakończenia sesji

Bloglovin.com

cookie_notice_accepted

HTTP cookie

Służy do zapamiętania wyboru odwiedzających w odniesieniu do polityki plików cookie.

993 lata

 

_utma

HTTP cookie

Informuje nas ile osób odwiedza naszą witrynę i jak często

2 lata

 

_utmb

HTTP cookie

Rejestruje, kiedy strona została zamknięta i jest używany w połączeniu z __utmc, aby zmierzyć czas przeglądania stron naszej witryny.

Do zakończenia sesji

 

_utmc

HTTP cookie

Rejestruje, kiedy strona została zamknięta  w połączeniu z __utmb mierzy czas przeglądania stron naszej witryny.

Do zakończenia sesji

 

_utmt

HTTP cookie

Plik służący do ograniczenia liczby żądań.

Do zakończenia sesji

 

_utmz

HTTP cookie

Ten plik zapamiętuje, w jaki sposób użytkownicy znaleźli naszą stronę internetową, na przykład, czy pochodzą z przeglądarki lub linku, czy z innej witryny lub bezpośrednio wpisali adres internetowy. Pokazuje również, które strony przeglądają i w jakiej kolejności

6 miesięcy

 

_utm.gif

Pixel

Kod śledzenia Google Analytics, który rejestruje szczegóły dotyczące przeglądarki i komputera odwiedzającego.

Do zakończenia sesji

Google.com

UUID#[abcdef0123456789]{32}

HTTP cookie

Nie sklasyfikowany

Do zakończenia sesji

 

cid

HTTP cookie

Nie sklasyfikowany

   

SESS#

HTTP cookie

Śledzi status użytkownika odwiedzanych stron.

Do zakończenia sesji

 

_gali

HTTP cookie

Prowadzenie statystyk

Do zakończenia sesji

 

p.gif

Pixel

Nie sklasyfikowany

Do zakończenia sesji

Typekit.net

lang

HTTP cookie

Zapamiętuje wybraną przez użytkownika wersję językową strony internetowej

Do zakończenia sesji

cdn.syndication.twimg.com

i/jot/syndication

Pixel

Nie sklasyfikowany

Do zakończenia sesji

twitter.com

 • Stronna internetowa korzysta z funkcji reklamowych Google Analytics w celu uzyskania raportów zawierających informacje demograficzne i dotyczące zainteresowań użytkowników. Te dane mogą być wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego. Informacje uzyskane w ten sposób, w tym adres komputera (adres IP), są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat, Użytkownik może zapoznać się z polityką ochrony prywatności Google [Google Privacy Policy], a także szczegółową polityką prywatności Google Analytics. Użytkownik może zrezygnować z funkcji reklamowych Google Analytics za pomocą ustawień zarządzania preferencjami dot. reklam [Ads Preferences Manager], wybierając opcję "zrezygnuj z subskrypcji". Ponadto, Użytkownik może wypisać się ze zbioru statystyk stron internetowych za pomocą funkcji przeglądarki Browser Add-on.

Google wykorzystuje te informacje, aby śledzić sposób korzystania z naszej Strony, dostarczać nam raportów o Stronie Internetowej i zapewniać reklamodawcom informacji o skuteczności ich kampanii. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest do tego prawnie zobowiązany lub jeśli te strony trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. VLAM nie ma na to żadnego wpływu, gdyż administratorem danych jest Google LLC, z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, USA. VLAM zezwala Google na wykorzystanie uzyskanych informacji analitycznych jedynie na potrzeby usług własnych Google.  

3. Komu i dlaczego udostępniaMY dane

 • Bez uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, nie przekazujemy jego danych osobowych stronom trzecim w sposób możliwy do zidentyfikowania go, o ile nie jest to konieczne do świadczenia Usług. 
 • Możemy zwrócić się do podmiotów zewnętrznych zajmujących się przetwarzaniem danych w celu zaoferowania Użytkownikowi naszej Strony Internetowej i/lub Usług. Zapewniamy, że te podmioty zewnętrzne przetwarzają dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu i na podstawie naszych pisemnych instrukcji. Gwarantujemy, że wszystkie podmioty zewnętrzne przetwarzające dane osobowe są wybierane z należytą starannością w celu zachowania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych.
 • Możemy przekazywać zanonimizowane i/lub zagregowane dane innym organizacjom, które mogą wykorzystywać je do ulepszania produktów i usług oraz organizowania marketingu, prezentacji i sprzedaży produktów i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

4. GDZIE ODBYWA SIę PRZETWARZANIE DANYCH

 • My i podmioty zewnętrzne, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
 • Możemy przekazywać anonimowe i/lub zagregowane dane osobowe Użytkownika do organizacji spoza EOG. W takim przypadku gwarantujemy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych osobowych oraz że wszystkie prawa dotyczące danych osobowych, przysługujące Użytkownikowi na mocy obowiązującego prawa, będą zagwarantowane
 • W przypadku przekazywania danych osobowych i/lub anonimowych i/lub zagregowanych danych, wprowadza się następujący mechanizm ochrony prawnej:

Jakie

Kraj spoza obszaru EOG

Zgodny z prawem mechanizm przekazu danych

 

Google

 

 

USA

 

 

 

„Wiążące reguły korporacyjne”

5. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE

 • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać wyłącznie dane osobowe niezbędne do osiągnięcia celów określonych w niniejszych Zasadach o wykorzystywaniu plików Cookie. Przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualność danych osobowych.
 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszych Zasadach o wykorzystywaniu plików Cookie lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Należy pamiętać, że wycofanie zgody może oznaczać, że Użytkownik nie będzie mógł dalej korzystać ze Strony Internetowej i/lub Usług w całości lub w części. Jeśli zarejestrował się Pan/Pani na naszej Stronie Internetowej (w stosownych przypadkach), usuniemy Pana/Pani dane osobowe, jeśli usunie Pan/Pani swój profil, chyba że wymóg prawny lub regulacyjny, nakaz sądowy lub administracyjny uniemożliwi nam usunięcie tych danych. 
 • Podejmiemy wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub kradzieżą oraz przed przypadkową lub umyślną utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Dostęp naszych pracowników lub personelu zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane,jest ściśle ograniczony i możliwy tylko zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu i podlega ścisłym wymogom dotyczącym poufności. Niemniej jednak Użytkownik rozumie, że czasem nasze najlepsze starania nie wystarczą, by zagwarantować całkowite i absolutne bezpieczeństwo przekazu danych.

6. PRAWA UżYTKOWNIKA

 • Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych, które go dotyczą. Nie będziemy jednak rozpatrywać wniosków o wgląd, składanych najwidoczniej w celu spowodowania zakłóceń lub wyrządzenia nam szkody.
 • Użytkownik ma prawo zażądać, aby wszystkie dotyczące go nieprawidłowe lub niedokładne dane osobowe, zostały bezpłatnie poprawione. Jeśli taki wniosek zostanie złożony, należy do niego załączyć również dowód, potwierdzający, że dane osobowe, których dotyczy wniosek o korektę, są nieprawidłowe.  
 • Użytkownik ma prawo wycofać wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Może wycofać swoją zgodę w każdej chwili, w drodze wniosku przesłanego e-mailem na adres multimedia@vlam.be lub (w stosownych przypadkach)usuwając swój profil lub też wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych całkowicie albo dla określonej Usługi, korzystając z opcji anulowania przewidzianych w tym celu.   
 • Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie są one już potrzebne w świetle celów określonych w niniejszych zasadach o wykorzystywaniu plików Cookie, lub też wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie. Powinien jednak liczyć się z faktem, że wniosek o usunięcie danych zostanie przez nas wcześniej rozpatrzony w świetle zobowiązań prawnych lub regulacyjnych i nakazów administracyjnych lub sądowych, które mogą uniemożliwić nam usunięcie danych osobowych.
 • Zamiast usunięcia danych osobowych, Użytkownik może również wystąpić o ograniczenie ich przetwarzania, jeśli (a) Użytkownik kwestionuje ich ścisłość i poprawność, (b) ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub (c) dane nie są już wymagane dla wyżej wymienionych celów a Użytkownik chce je wykorzystać do obrony w postępowaniu sądowym.
 • Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeśli udowodni, że istnieją poważne i uzasadnione powody związane ze szczególnymi okolicznościami, uzasadniające sprzeciw. Jeśli jednak zamierzone przetwarzanie danych jest wykorzystywane jako marketing bezpośredni, Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu bezpłatnie i bez uzasadnienia.
 • Jeśli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie pozwolenia lub na podstawie umowy, a przetwarzanie odbywa się za pomocą środków zautomatyzowanych, ma Pan/Pani prawo do otrzymania przekazanych VLAM danych osobowych, w ustrukturyzowanym, ogólnie używanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego formacie, oraz jeśli jest to technicznie możliwe, ma Pan/Pani prawo przekazać te informacje bezpośrednio innemu usługodawcy. Techniczną wykonalność takiego wniosku ocenia wyłącznie VLAM.
 • Jeśli jako Użytkownik, życzy sobie Pan/Pani złożyć wniosek o skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych praw, może Pan/Pani wysłać zapytanie do VLAM vzw - dział Multimedia, Koning Albert II 35, skrzynka  50, 1030 Bruksela lub e-mailem na adres multimedia@vlam.be. Wniosek ten musi jasno określać, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać i dlaczego. Wniosek musi również zawierać datę i podpis oraz dołączoną, zeskanowaną cyfrowo kopię ważnego dowodu, potwierdzającą tożsamość Użytkownika. VLAM powiadomi Użytkownika w rozsądnym terminie od otrzymania wniosku. Jeśli wniosek okaże się zasadny, zrobi to tak szybko, jak to będzie możliwe, a najpóźniej trzydzieści (30) dni po otrzymaniu wniosku, chyba, że ustalono inaczej. Jeśli wniosek okaże się nieuzasadniony, VLAM poinformuje Użytkownika o odmownym rozpatrzeniu i jego przyczynach.
 • Jeśli chce Pan/Pani złożyć skargę dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych przez VLAM, może Pan/Pani zawsze skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail juridischedienst@vlam.be. Jeśli nasza odpowiedź okaże się według Pana/Pani niezadowolająca, może Pan/Pani złożyć skargę do Vlaamse Ombudsdienst [Flamandzkiego Rzecznika Praw Obywatelskich] i/lub właściwego organu ochrony danych, Belgijskiej Komisji ds. Ochrony Prywatności. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy odwiedzić strony: http://www.vlaamseombudsdienst.be i /http://www.privacycommission.be.

7. samodzielnE dokonYWaNIE zmian w ustawieniach plików cookie