Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Belgisch varkensvlees in de kijker tijdens staatsbezoek in Zuid-Korea

Van 23 tot 28 maart brengt het Belgisch vorstenpaar een officieel staatsbezoek aan Zuid-Korea. In hun kielzog reizen 100 Belgische topondernemers mee met jarenlange ervaring op deze markt. Onze best vertegenwoordigde sector? Het antwoord is verrassend: varkensvlees.

Staatsbezoek Zuid-Korea(2).jpg

Korea zwaargewicht voor afname Belgisch varkensvlees

Varkensvlees is het belangrijkste exportproduct naar Zuid-Korea binnen de voedingssector. 10% van de export van Belgisch varkensvlees naar landen buiten Europa gaat naar Zuid-Korea. Toegespitsts op buikspek bedraagt dit percentage zelfs 50%. Het wordt hoofdzakelijk diepgevroren in containers getransporteerd naar de republiek Korea.

Waarom is Belgisch varkensvlees zo in trek hier?

Zuid-Koreanen zijn grote vleeseters en zoeken het beste vlees wereldwijd voor hun geliefde BBQ-traditie. Zo zijn er talloze indoor BBQ-restaurants in Seoul en daarbuiten. Omwille van de gekende hoge eisen van Korea voor voeding hebben onze Belgische leveranciers zo’n goede reputatie. België is al meer dan 20 jaar actief op de Zuid-Koreaanse markt met kwaliteitsproducten voor de BBQ: buikspek, spiering, ribben,...
Naast de intrinsieke kwaliteiten van het vlees zijn de hoge Belgische standaarden met betrekking tot voedselveiligheid en het maatwerk van de Belgische bedrijven van kapitaal belang in Korea.

Staatsbezoek Zuid-Korea(3).jpg

Zuid-Koreaanse markt tijdelijk gesloten wegens Afrikaanse Varkenspest

Maar liefst zes Belgische vleesexporterende bedrijven: Agrofood, Belgian Pork Group, Delavi, Jademo, Locks en Exportslachthuis De Coster nemen samen met Belgian Meat Office deel aan de koninklijke missie en daar hebben ze een goede reden voor.

De uitvoer van ons Belgisch varkensvlees naar verschillende landen buiten de EU is aan banden gelegd sinds de vaststelling van de Afrikaanse Varkenspest (AVP) bij wilde everzwijnen in het zuiden van België. Er is geen gezondheidsgevaar voor de mens, maar enkele landen hebben een automatische clausule dat de markt gesloten wordt bij constatering van het AVP-virus in een land. Zuid-Korea is in dat geval.

Er wordt momenteel druk gelobbyd om deze maatregelen te beperken. De ziekte doet zich immers enkel voor in de wilde populatie, in de provincie Luxemburg, en de nodige maatregelen werden genomen om een mogelijke insleep bij gedomesticeerde varkens te vermijden. Het vrije verkeer van varkensvlees binnen de EU blijft zodoende mogelijk. Maar de voor Belgisch varkensvlees zeer belangrijke Koreaanse markt blijft voorlopig gesloten.

Belgian Meat Office organiseert pr-event met vorstenpaar

Belgian Meat Office bereidde een pr-moment voor de Zuid-Koreaanse afnemers voor. Onze Belgische chef met Zuid-Koreaanse roots, Ae Jin Huys en lokale celebrity chef, Joon Woo, bereiden een koninklijke degustatie op basis van Belgisch varkensvlees. Deze tasting met buikspek als centraal product, vindt plaats op een stand waarbij het varkensvlees prominent in de kijker zal worden geplaatst, in aanwezigheid van onze exporteurs, hun importeurs en uiteraard koning Filip en koningin Mathilde. Het vorstenpaar zal de Zuid-Koreaanse aankopers bedanken voor hun jarenlange toewijding aan ons varkensvlees.