icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Hoe verlost geraken van AVP bij wilde everzwijnen? België toont de weg

Het laatste bevestigde positieve geval van een vers karkas dateert van 11 augustus 2019. Tot en met 1 september 2020 zijn er 5352 wilde everzwijnen getest op AVP waarvan er 833 positief hebben getest voor Afrikaanse varkenspest (AVP).

Sinds September 2018, toen het eerste geval van Afrikaanse varkenspest werd vastgesteld bij wilde everzwijnen in het zuiden van België, werden de zones I en II, die van bij aanvang zijn afgebakend rond de besmettingen als een maatregel om AVP te bestrijden, verschillende keren aangepast. Initieel werd na de ontdekking van AVP bij wilde everzwijnen een voorlopige besmette zone afgebakend. In november 2018 werden zone I (de bufferzone) en zone II (besmette zone waar de besmette everzwijnen zich bevinden) volgens de Europese regels ingevoerd. Zoals duidelijk wordt in het kaartje hieronder beslaan die zones een klein stukje in het zuiden van België.  

ASF in België.png

De zoektocht naar dode karkassen van wilde everzwijnen werd geïntensifieerd sinds het begin van de herfst van 2019. De 6 gevallen die na 11 augustus 2019 werden bevestigd, werden allemaal gevonden op de overblijfselen (enkel botten) van wilde everzwijnen die al verschillende maanden voor het ontdekken van de botten overleden waren. Deze botten waren volledig droog en helemaal uitgemergeld toen ze gevonden werden. De leeftijd van de botten werd geëvalueerd door te testen op rest-DNA. De resultaten van de analyse uitgevoerd door het Nationaal Referentielabo geven aan dat de wilde everzwijnen van wie de botten afkomstig zijn, verschillende maanden voor ze gevonden werden overleden waren.  

Sinds 18 mei 2020 werden de afgebakende zones aangepast. Op die dag heeft de Europese Commissie het Belgisch voorstel om de geïnfecteerde zone in de provincie Luxemburg te verkleinen geratificeerd. "De verkleining van de zone is een positief signaal naar landen die de invoer van Belgisch varkensvlees hebben opgeschort", zegt Denis Ducarme, Minister van Landbouw.  

Er werd met verschillende criteria rekening gehouden wanneer de beslissing genomen werd om de zone II te reduceren: 

  • Het laatste positieve geval in de omgezette deelzone dateert van 17 februari 2019. 

  • De inspanningen op het gebied van passieve en actieve bewaking werden sindsdien ongewijzigd gehandhaafd, en alle dood aangetroffen of geschoten everzwijnen werden negatief getest op AVP. 

In dit deelgebied van deel II blijven geen gedomesticeerde varkens over, aangezien alle bedrijven in september 2018 werden geruimd zonder te mogen herbevolken.

België heeft altijd zijn AVP-vrije status bij gedomesticeerde varkens behouden 

Sinds het eerste wilde everzwijn dat positief op AVP werd getest, is België erin geslaagd om gedomesticeerde varkens en wilde varkens in gevangenschap vrij van AVP-besmetting te houden. De officiële OIE verklaring kan gevonden worden op de website van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). 

Een verhoogd passief toezicht op gedomesticeerde varkens en in gevangenschap gehouden wilde everzwijnen is geïmplementeerd of nationaal niveau door middel van staalname bij alle zieke varkens vooraleer een behandeling op te starten. Meer dan 16.597 stalen zijn ondertussen genomen en ze zijn allemaal negatief. Daarnaast is er ook een actief toezichtsysteem opgezet binnen de monitoring voor de ziekte van Aujeskzy. Alle bloedstalen die genomen worden voor de ziekte van  Aujeszky worden ook getest op AVP. 

Naar een volledig AVP-vrije status 

Als er geen besmette zwijnen meer worden ontdekt, zou België in de herfst van 2020 de AVP-vrije status voor alle varkens kunnen herwinnen. Denis Ducarme, Belgisch Minister van Landbouw: "We moeten waakzaam blijven zodat ons land zijn AVP-vrije status terug kan krijgen. Dat zou leiden tot de afschaffing van de laatste exportembargo’s op ons varkensvlees".