Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

ASF: Belgia na drodze do zwycięstwa

Belgijska strategia zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików oraz zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby przynosi rezultaty. Liczba przypadków zachorowań znacząco spadła, bliski jest koniec wirusa.

W Belgii nigdy nie było – i nadal nie ma przypadków wystąpienia ASF u świń domowych. Pierwszy przypadek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń odnotowano 13 września 2018 roku u dzików w okolicy miasta Etalle, znajdującego się w najbardziej wysuniętej na południe prowincji Luksemburg. Do dziś przebadano 4970 dzików, z czego u 833 przeprowadzone testy dały wynik pozytywny. W marcu 2019 roku liczba przypadków ASF w Belgii znacząco spadła i udało się zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Osiągnięto to dzięki wprowadzeniu przez właściwe organy rygorystycznych środków.

Ostatni przypadek wystąpienia ASF u zwierzęcia, które zmarło, zanotowano 11 sierpnia 2019 roku. To był też jedyny przypadek odnotowany w tamtym miesiącu. Od września nie wystąpiły żadne nowe przypadki zachorowań – zakażenie wirusem ASF stwierdzano tylko w przypadku kości. W 4 na 6 przypadków były one starsze niż 6 miesięcy. Ostatni dzik zarażony wirusem ASF przypuszczalnie zmarł między początkiem lipca a początkiem października.

Perspektywy wyglądają bardzo obiecująco dla Belgii. W marcu 2019 roku Czechy odzyskały status kraju wolnego od ASF. W opinii ESFA[1] Belgia może być kolejnym krajem. W obu krajach udało się odizolować odnotowane przypadki zachorowań, co uchroniło przed ich dalszym rozprzestrzenianiem się.

Grafieken-PL5_0.jpg

[1] Dziennik EFSA z 18 grudnia 2019 – Epidemiologiczna analiza ASF w Unii Europejskiej (listopad 2018 – październik 2019)