Scroll-downicon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Vlees in 2017: de globale vleesconsumptie stijgt

EUROPA

De totale vleesconsumptie in Europa stijgt. Varkensvlees en gevogelte staan samen in voor 80% van die totale vleesconsumptie en hun aandeel groeit. In 2018 wordt verwacht dat de vleesconsumptie nog lichtjes zal stijgen, dit vooral dankzij gevogelte, en dat ze daarna zal stagneren. Deze stijging is vooral te danken aan de betere economische omstandigheden, de groei van de bevolking (geholpen door immigratie), een stijgend aanbod en dalende prijzen. Verwacht wordt dat binnen een paar jaar de groei echter zal stagneren omdat de markt verzadigd zal zijn en er meer bezorgdheid groeit rond vlees en gezondheid, met uitzondering van gevogelte en vis, waarvan de consumptie
gematigd zal blijven stijgen.

Relatieve consumptie

De consumptie van varkensvlees ten opzichte van de totale vleesconsumptie daalt in Europa. In 2017 was varkensvlees nog goed voor iets meer dan 47% van de totale vleesconsumptie in Europa, terwijl dat in 2000 nog 51% was. Ook de relatieve prijs van varkensvlees is na een korte opflakkering
in 2017 dalend, wat zich ook vertaalt in de varkensvleesprijs. Voor rundvlees zet de dalende trend, na een grote terugval in de voorbije jaren, zich verder tot nog ongeveer 18% van de totale consumptie. Hier stijgt de relatieve prijs wel tot zowat 170%.

WERELD

De wereldconsumptie van vlees steeg lichtjes met 0,9% t.o.v. 2016 tot 313 miljoen ton cwe. Op wereldniveau is de stijging van de gevogelteconsumptie slechts bescheiden: 0,4%, omwille van de aanvoerproblemen en de gezondheidsperikelen rond HPAI in China. De consumptie van varkensvlees daarentegen steeg met 1%, met wijdverspreide stijgingen en weinig dalingen. De rundvleesconsumptie op haar beurt steeg met 1,7% het sterkst en dit vooral in de VS en China. Voor 2018 wordt verwacht dat de globale vleesconsumptie verder zal stijgen, opnieuw met de rundvleesconsumptie op kop, gevolgd door gevogelte en varkensvlees. China zorgt er echter wel
voor dat de groei van de totale vleesconsumptie zowel in 2017 als in 2018 geremd wordt.

Vleesconsumptie